KURZY

Úplne ZADARMO

NADČASOVÉ VIDEO, FOTO & PODCASTY

40 hodín záznamu
Záverečný test
AI chat
Certifikát
Vitamíny VIROSTRUM zadarmo
Andrej Dobrík
Videomaker
Marek Suchý
Profi fotograf
Peter Magurský
Majster slova

Znalosť PC* a prostredia práce v ňom, základná znalosť technológií na zaznamenávanie fotografií, videa a zvuku. 

*Jedným z online nástrojov, ktoré je vhodné využiť na identifikáciu úrovne digitálnych zručností je tzv. IT Fitness Test, ktorý poskytuje možnosť komplexného otestovania IT zručností, potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. IT Fitness Test je zdarma dostupný na: https://itfitness.sk/sk/. 

Špecialista pre multimédiá uplatniteľný v kreatívnych agentúrach alebo v spoločnostiach, kde sa vyžaduje práca s multimédiami na dosiahnutie kvalitných prezentačných cieľov.

Vzdelávanie preplatené UPSVaR SR môže absolvovať len osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a iba v prípade, ak miesto realizácie vzdelávania bude taktiež na území Slovenskej republiky. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase ZoZ. Jeden ZoZ môže byť do tohto projektu zaradený iba jedenkrát.

Kurzy ZADARMO sú pre všetkých pracujúcich, podnikateľov a ľudí na materskej, či rodičovskej dovolenke.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

VIDEO KURZ

Úvod do videotvorby
 • Predstavenie videa ako médiá a jeho rôzne formáty
 • Základné technické aspekty videa: rozlíšenie, rýchlosť snímkov, kodeky a formáty
 • Voľba fotoaparátu, objektívov a ďalšieho príslušenstva pre video.
 
Základy záznamu 
 • Základné prvky záznamu videa: svetlo, zvuk a kompozícia
 • Použitie rôznych typov kamier: smartfón, klasická kamera a zrkadlovka
 • Praktické cvičenia a nácvik základného záznamu videa
 
Stabilita a pohyblivosť 
 • Základy stabilizácie videa: použitie statívu, stabilizátora, gimbalu a pod.
 • Vytváranie pohybu v obraze: kĺzavý záber, zoom, panoramatický záber a pod.
 • Praktické cvičenia a nácvik stabilizácie a pohybu v obraze
 
Postprodukcia a strih 
 • Základy strihu videa: programy na strih, základné strihové prvky, ako rýchlosť a farby
 • Základné techniky postprodukcie: zvuk, titulky, efekty a ďalšie vylepšenia
 • Praktické cvičenia a nácvik strihu a postprodukcie videa
 
Zvuk 
 • Základy zvukového nahrávania: mikrofóny, nastavenie hlasitosti a vyváženie zvuku
 • Praktické cvičenia a nácvik zvukového nahrávania a strihu zvuku
 
Vysielanie a livestreaming 
 • Základné techniky pre vysielanie a livestreaming videa: platformy, technické požiadavky a nastavenia
 • Praktické cvičenia a nácvik vysielania a livestreamingu videa
 
Marketing a distribúcia 
 • Základy marketingu videa: cieľová skupina, sociálne siete a ďalšie kanály distribúcie
 • Praktické cvičenia a nácvik marketingu a distribúcie videa
 • Možnosti publikovania videa na youtube/facebooku/instagrame

FOTO KURZ

Začíname fotiť krok za krokom
 • Kompozícia
 • Clona
 • ISO
 • Nastavujeme fotoaparát
 • Korekcia expozície
 • Expozičný čas
 • Expozičný trojuholník
 • Ako fotiť
 
Praktické rady ako fotiť
 • Výber objektívu
 • Fotenie
 • Úprava
 
Postprodukcia v Adobe Lightroom
 • Práca v AdobeLightroom 11
 • Novinky z AdobeLightroom 12
 • Retuš fotiek architektúra
 • Retuš fotiek zvieratá
 • Retuš fotiek čiernobiela/BW
 • Retuš fotiek street
 • Retuš fotiek šport
 • Retuš fotiek hviezdy a noc
 • Retuš fotiek portrét
 • Retuš fotiek krajiny
 • Retuš fotiek ľudia
 • Retuš fotiek dovolenka
 • Retuš fotiek panoráma
 • Retuš fotiek produkty a jedlo

KURZ PODCASTY

Úvod a príprava podcastu 
 • Úvod do podcastov
 • Zistíte, čo všetko zahŕňa príprava na rozhovor, aké typy rozhovorov existujú
 • Ako byť v podcaste dobrým moderátorom vs. ako byť dobrým respondentom
 • Prečo je dôležitý úvod? Zistíme, ako si vytvoriť intro podcastu – po obsahovej, technickej a formálnej stránky
 
Výber správnej techniky a prostredia na podcast
 • Čo budem potrebovať  a kde to zoženiem
 • Potrebujem špeciálnu akustickú miestnosť?
 • Ak nechceš veľa investovať,, štúdio na podcast si viesť aj prenajať s celou technikou v každom krajskom meste (a to je ideálne voľba na začiatok)
 
Nahrávanie, postprodukcia a uverejnenie podcastu 
 • Čo nezabudnúť pri nahrávaní podcastu
 • V čom a ako editovať audiopodcast a jednotlivé stopy
 • Distribúcia podcastov (hosting, marketing a základné kanály pre distribúciu podcastov (iTunes, Spotify, Google Podcasts, atď.)
 
Tipy a odporúčania na lepší verbálny prejav počas podcastu
 • Zistíte, ako si rozcvičiť Váš hlas a artikuláciu, ako reč trénovať
 • Spoznáte tipy pre zlepšenie komunikačných zručností
 • Tréma – ako s ňou pracovať, istota v prejave
Zaregistrujete sa
v jednom z kurzov
Vyplníme za Vás
potrebné dokumenty
Vstúpite do kurzu
a vzdelávate sa
Po ukončení
Vám vystavíme certifikát
Zašleme dokumenty
na úrad a Vy nič neplatíte
Verified by MonsterInsights