KURZY

Úplne ZADARMO

Aj tento celok kurzov môže byť ZADARMO

MARKETING KTORÝ ZARÁBA

40 hodín záznamu
Záverečný test
AI chat
Certifikát
Vitamíny VIROSTRUM zadarmo
Róbert Antoni
Marketér
Barbora Bilecová
Marketérka
Matej Brečka
Marketér
Martin Pechovský
Garant

Znalosť PC* a prostredia práce v ňom, základná znalosť internetu a trpezlivosť.

*Jedným z online nástrojov, ktoré je vhodné využiť na identifikáciu úrovne digitálnych zručností je tzv. IT Fitness Test, ktorý poskytuje možnosť komplexného otestovania IT zručností, potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. IT Fitness Test je zdarma dostupný na: https://itfitness.sk/sk/. 

Špecialista pre marketingové nástroje a postupy uplatniteľný v reklamných agentúrach alebo v spoločnostiach, kde sa vyžaduje práca s marketingovými nástrojmi na dosahovanie konverzií.

Vzdelávanie preplatené UPSVaR SR môže absolvovať len osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a iba v prípade, ak miesto realizácie vzdelávania bude taktiež na území Slovenskej republiky. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase ZoZ. Jeden ZoZ môže byť do tohto projektu zaradený iba jedenkrát.

Kurzy ZADARMO sú pre všetkých pracujúcich, podnikateľov a ľudí na materskej, či rodičovskej dovolenke.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

1. Úvod do online nástrojov marketingu

 • Instagram
 • Facebook
 • Pinterest
 • Youtube
 • Google a jeho nastroje
 • Canva
 • Emailové služby
 • ako funguje web? (hosting, domena, FTP)

2. Google a jeho nástroje

 • Kancelársky balik
 • Google drive
 • Google analytics
 • Google search console
 • Princíp SEO

3. Sociálne siete

 • Organický dosah
 • Nástroje na tvorbu audio & video
 • Princípy algoritmov
 • Čitanie dat a analytika
 • Platený dosah:
 • Spustenie reklamy Facebook a Instagram

4. Emailing

 • Vysvetlenie pojmov
 • Nástroje na tvorbu
 • Princípy fungovania
 • Tvorba emailu
 • Rozširovanie databázy

5. Grafika

 • vytvorenie loga v canve
 • vytvorenie postu na sociálnu sieť
 • vytvorenie marketingového letáka

6. Budovanie značky

 • prieskum trhu
 • definovanie cieľov značky
 • tvorba príbehu značky
 • nastavenie marketingovej stratégie
 • marketingové nástroje
 • meranie a vyhodnotenie
Zaregistrujete sa
v jednom z kurzov
Vyplníme za Vás
potrebné dokumenty
Vstúpite do kurzu
a vzdelávate sa
Po ukončení
Vám vystavíme certifikát
Zašleme dokumenty
na úrad a Vy nič neplatíte
Verified by MonsterInsights