KURZY

Úplne ZADARMO

Aj tento celok kurzov môže byť ZADARMO

SUPERHRDINA WEBSTRÁNOK A ESHOPOV

40 hodín záznamu
Záverečný test
AI chat
Certifikát
Vitamíny VIROSTRUM zadarmo
Ing. Samuel Svetlík
Webmaker
Martin Pechovský
Garant

Znalosť PC* a prostredia práce v ňom. 

*Jedným z online nástrojov, ktoré je vhodné využiť na identifikáciu úrovne digitálnych zručností je tzv. IT Fitness Test, ktorý poskytuje možnosť komplexného otestovania IT zručností, potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. IT Fitness Test je zdarma dostupný na: https://itfitness.sk/sk/. 

Špecialista pre vytváranie webstránok a eshopov so schopnosťou ich ďalšej správy a údržby. Znalosť základných programátorsko administrátorských úkonov HTML, CSS, JavaScript, WordPress a jeho rozšírenia, či systému WooCommerce.

Vzdelávanie preplatené UPSVaR SR môže absolvovať len osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a iba v prípade, ak miesto realizácie vzdelávania bude taktiež na území Slovenskej republiky. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase ZoZ. Jeden ZoZ môže byť do tohto projektu zaradený iba jedenkrát.

Kurzy ZADARMO sú pre všetkých pracujúcich, podnikateľov a ľudí na materskej, či rodičovskej dovolenke.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

1. Úvod do HTML, CSS a JavaScriptu

 • Ako vytvoriť jednoduchú web stránku pomocou HTML a CSS
 • CSS Frameworky, flexbox, grid, responzívny dizajn
 • Ikony, Font Awesome 6 Free, SVG
 • Dynamické príklady použitia JavaScriptov
 • Použitie ChatGPT pri programovaní

2. Tvorba jednoduchého blogu vo WordPresse

 • Výber webhostingu a konfigurácia serverového prostredia
 • CMS systémy, FTP Inštalácia WordPressu a prepojenie s databázou
 • Dashboard, nastavenia, médiá a náš prvý článok
 • Šablóny, prispôsobenie a navigačné menu
 • Page-building s Elementorom a tvorba vlastných šablón

3. Administrácia WordPressu

 • Užitočné pluginy pre každý prípad
 • SEO, Meta, Perexy a Lighthouse
 • Formuláre, mapy a ReCaptcha
 • Vlastné typy článkov a tabuliek
 • Bezpečnostné opatrenia
 • JetPack integrácia a sociálne siete 

4. Budujeme multifunkčný e-shop pomocou WordPressu

 • Multijazyčná web stránka
 • Tvorba e-shopu cez WooCommerce, platobná brána Stripe
 • Správa produktov, akcie, zľavy a cenové kalkulačky
 • Organizácia podujatí a predaj lístkov
 • Cookies, GDPR a Reklamácie
 • Bezpečnostné opatrenia
Zaregistrujete sa
v jednom z kurzov
Vyplníme za Vás
potrebné dokumenty
Vstúpite do kurzu
a vzdelávate sa
Po ukončení
Vám vystavíme certifikát
Zašleme dokumenty
na úrad a Vy nič neplatíte
Verified by MonsterInsights